Phường 16 Quận 11: Truyền thông Mất cân bằng giới tính khi sinh

0
73

Ngày 13/6/2015, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phường tổ chức buổi tuyên truyền về chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2015 cho các chị em phụ nữ trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền đã thu hút hơn 56 chị em phụ nữ tham gia

Báo cáo viên là Bác sĩ Đặng Phi Yến Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Thành Phố trình bày các vấn đề: Thay đổi nhận thức, hành vi lựa chọn giới tính khi sinh; Vấn đề trọng nam khinh nữ; Chênh lệch số nam và số nữ : 103-107 nam/100 nữ; Vấn đề môi trường làm việc thì nam giới làm việc nặng nhọc hơn nữ giới;Vấn đề An sinh xã hội./.