QUẬN 12 TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN BCĐ.DS-KHHGĐ QUÝ 2/2015

0
106

Ngày 30/6/2015, Phòng Y tế tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình quý 2/2015 triển khai Kế hoạch tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7.

Đến tham dự có: Ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận – Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận; ông Bùi Đức Khánh – Phó trưởng Phòng Y tế và các ông(bà) là thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận.

Ông Bùi Đức Khánh – Phó Trưởng phòng Y tế quận trình bày Kế hoạch số 215/KH-UBND-YT ngày 26/6/2015 của Uỷ ban nhân dân quận về tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7; thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến, bổ sung cho dự thảo báo cáo; qua đó trong phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 cần  đưa ra lộ trình thực hiện cho từng năm và có giải pháp tích cực hơn nhằm phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và thống nhất danh sách khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.

PHÒNG Y TẾ QUẬN 12