Củ chi: Kiểm tra công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2015.

0
93

Từ ngày 16/6 đến ngày 03/7/2015, Phòng Y tế huyện tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử năm 2015 tại 21 xã, thị trấn.

Nhằm rà soát, đánh giá kết quả công tác và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Qua đợt kiểm tra, Phòng Y tế nhắc nhở, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót, giúp cán bộ chuyên trách và cộng tác viên  đánh giá lại năng lực hiệu quả hoạt động. Qua đó tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắt và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm nhằm đạt kết quả tốt./.

Người viết: Bùi Hữu Hòa – Nhân viên Phòng Y tế.