Quận 1: Tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7

0
69

Ngày 08/7/2015, Phòng Y tế quận 1 đã tổ chức hội nghị họp mặt kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11-7 với chủ đề “Hỗ trợ chăm sóc Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”; đồng thời phối hợp Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Tham dự Hội nghị có: Ông Phạm Chánh Trung – Phó trưởng Phòng Dân số – Kế hoạch hoá gia đình Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình Thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ quận và 10 phường; Đại diện các ban ngành, đoàn thể quận và các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ 10 phường.

Khai mạc hội nghị, Bà Bùi Thị Yến – Phó trưởng phòng Y tế đã giới thiệu về ý nghĩa của Ngày Dân số Thế giới 11-7 và sơ kết kết quả thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình trong 6 tháng đầu năm. Nhìn chung, quận 1 đã thực hiện tương đối đạt các chỉ tiêu kế hoạch và trong 6 tháng cuối năm, hướng tới tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011-2015. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hoá gia đình được thực hiện tốt và xuyên suốt, hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu  .

Kết thúc hội nghị Chủ tịch UBND Quận đã trao Giấy khen cho 11 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình trong giai đoạn 2011-2015: Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình 10 phường và Liên đoàn Lao động Quận.

Phòng Y tế Quận 1