Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới năm 2015

0
83

UBND quận đã triển khai kế hoạch  hoạt động kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7/ 2015.

Với chủ đề “tăng cường dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ tổn thương trong thiên tai”, các hoạt động truyền thông tập trung ưu tiên vào nhóm lao động từ các tỉnh, thành phố khác đến làm việc tại quận; những người lao động phổ thông, nhân viên công ty dịch vụ công ích công cộng, công nhân vệ sinh; công nhân tại khu nhà trọ, khu chế xuất. nội dung tuyên truyền, gồm: các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình; các chuyên đề về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.

UBND quận cũng đã chỉ đạo cho các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo về cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở ý tế công lập và tư nhân có cung cấp dịch vụ siêu âm chẩn đoán sản khao trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về nghiêm cấm hướng dẫn lựa chọn, xác định giới tính thai nhi và phá thai lựa chọn giới tính.

Hồng Thúy