BÌNH THẠNH: TRIỂN KHAI GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
63

Ngày 09/7/2015, Phòng Y tế phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung chương trình giảm thiểu Mất cân bằng giới tính khi sinh và tư vấn khám Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên đến đăng ký kết hôn tại Phòng họp B7 Ủy ban nhân dân Quận.

Đến tham dự có 52 đại biểu là Lãnh đạo Phòng Y tế quận, Lãnh đạo Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch 20 phường.

Tại buổi lễ, Bà Bùi Thanh Loan – Trưởng Phòng Tư pháp quận đã tuyên truyền các chuyên đề về nâng cao chất lượng Dân số. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp còn chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch phường dành thời gian để tư vấn các nội dung chương trình giảm thiểu Mất cân bằng giới tính khi sinh và tư vấn khám Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên đến đăng ký kết hôn, công chức Tư pháp – Hộ tịch cần phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phường trong trường hợp khi người dân cần cung cấp thông tin có liên quan chuyên môn để được tư vấn cụ thể./.