CẦN GIỜ TỔ CHỨC MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7

0
93

Ngày 11/07/2015, Phòng y tế tổ chức lễ Mít tinh  kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 – 2015 và sơ kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện.

Tham dự buổi lễ có:  Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Ông Trần Văn Trị – Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố;

Tại buổi lễ, Phòng Y tế thông qua: Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 – 2015; Sơ kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 07 tập thể và 17 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế họach hóa gia đình giai đoạn 2011-2015./.