Củ Chi: Tổ chức hội nghị ngày Dân số Thế giới 11.7

0
79

Ngày 10/7/2015, Phòng Y tế huyện tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 kết hợp tổng kết đánh giá triển khai các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện.

Tham dự hội nghị có: Ông Đinh Thanh Hồng – Trưởng Phòng Y tế; Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện; Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và cán bộ chuyên trách 21 xã, thị trấn.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề: “Hỗ trợ chăm sóc khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ tổn thương trong thiên tai” cho các ban ngành đoàn thể và các xã, thị trấn; Đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Kết thúc hội nghị, Ông Đinh Thanh Hồng tổng kết nội dung và đề nghị các ban ngành đoàn thể, các xã – thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020 góp phần nâng cao chất chượng Dân số trên địa bàn huyện./.

Người viết bài: Bùi Hữu Hòa – Nhân viên Phòng Y tế huyện.