Phường 14 Quận Phú Nhuận tổ chức mít tinh ngày Dân số Thế giới 11-7

0
80

Ngày 09/7/2014, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phường tổ chức mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7 và tuyên truyền chuyên đề giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân.

Đến tham dự có: Bác sỹ Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; Bà Phan Lê Băng Tuyền – Bí thư Đảng ủy phường; Ông Lê Doãn Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phường.

Tại buổi mít tinh, Bà Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng ban Dân số – Kế hoạch hoá gia đình đã  phát động thi đua, đẩy mạnh hơn nữa trong công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, nhằm đảm bảo quyền lợi của mỗi phụ nữ, nam giới, trẻ em đều có một cuộc sống bình đẳng, dồi dào sức khỏe và có cơ hội phát triển toàn diện, ấm no, hạnh phúc. Góp phần xây dựng thành phố nói chung, địa bàn phường nói riêng ngày càng phát triển, vững mạnh.

Kết hợp buổi lễ mít tinh, Bác sỹ Đặng Phi Yến đã truyền thông: Nâng cao trách nhiệm các cấp Đảng, chính quyền, cộng động xã hội đối với công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình; Tăng cường đẩy mạnh công tác chăm sóc Sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt biệt là trẻ em nữ với thông điệp của chủ đề ngày Dân số thế giới 11/7 “Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân về công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, nhất là công tác kéo giảm tỷ lệ sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chăm sóc Sức khỏe sinh sản cho đối tượng thanh thiếu niên, đối tượng tiền hôn nhân, nâng cao kỹ năng công tác truyền thông, vận động, giáo dục và tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, trình độ chuyên môn cho đối tượng cộng tác viên  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015.

Mỹ Hồng