Quận 2 tổ chức Mít tinh Ngày Dân số Thế giới 11/7

0
74

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2015 với chủ đề “Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sin sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ tổn thương trong thiên tai”.

Ngày 8/7/2015, Phòng Y tế quận đã Tổ chức Hội nghị Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 và Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 – 2015 tại hội trường Ủy ban nhân dân quận.

Đến dự có ông Hứa Ngọc Thảo – Thường vụ quận ủy – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; BS Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Dân số – Kế họach hóa gia đình Chi cục Dân số – Kế họach hóa gia đình thành phố, cùng các Ban ngành đoàn thể quận, phường, ban điều hành khu phố và cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân đã biểu dương Khen thưởng cho  09  tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Dân số – Kế họach hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hứa Ngọc Thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Dân số – Kế họach hóa gia đình trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và ghi nhận kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận của các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và quan tâm sâu sát hơn nữa trong thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn quận, tiếp tục truyền thông, phổ biến ý nghĩa, mục đích, tác động của các mô hình, đề án, các dịch vụ được cung cấp để người dân biết và tích cực tham gia hưởng ứng nhằm góp phần nâng cao chất lượng Dân số, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong những năm tới.

Phòng Y tế Quận 2