Tân Bình tổ chức mít tinhNgày Dân số Thế giới 11/7

0
120

Ngày 8/7/2015, Phòng Y tế quận Tân Bình tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và sơ kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm.

Thông qua Hội nghị nhằm kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân tăng cường sự ứng phó hiệu quả trong trường hợp xảy ra thiên tai và chuẩn bị những điều kiện, phương tiện cần thiết để hỗ trợ hiệu quả cho nhóm Dân số dễ tổn thương khi có thiên tai xảy ra, đồng thời chủ động đề ra những hoạt động thiết thực góp phần hạn chế sự biến đổi khí hậu như thông điệp của Ngày Dân số Thế giới 11-7 : “Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”./.
Xe loa tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7

Các băng rôn treo trên các tuyến đường hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7


Bà Lê Thị Kim Hồng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị  

   
Phát thưởng khu phố ấp không có trường hợp sinh con thứ 3

Người viết bài: Huỳnh Thị Hồng Hương – Phòng Y tế quận Tân Bình