Hoạt động truyền thông, tư vấn lưu động về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Thủ Đức

0
97

Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Y tế quận Thủ Đức tổ chức đội tuyên truyền lưu động gồm các thành viên là đoàn viên thanh niên trong đơn vị và các phường, tư vấn viên điểm tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí.

 

Hình ảnh đội tuyên truyền viên lưu động cấp phát tờ rơi

Hoạt động tuyền thông lưu động được tổ chức tại các quán cà phê có đông thanh niên, sinh viên; tại các công ty, xí nghiệp tư nhân trên địa bàn có đông công nhân trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là lứa tuổi tiền hôn nhân.

Nội dung tuyên truyền phong phú bằng các tờ rơi, tranh lật, áp phích, lồng ghép là tư vấn miễn phí các nội dung về các chủ trương chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội.

 

Hình ảnh buổi truyền thông, tư vấn tại Công ty TNHH may thêu Việt Nhật

Phòng Y tế quận Thủ Đức