Bình Thạnh: TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2015

0
94

Nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho Cán bộ chuyên trách và Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngày 20/8 – 21/8/2015, Phòng Y tế quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn công tác DS-KHHGĐ năm 2015 cho đội ngũ Cán bộ chuyên trách và Cộng tác viên 20 phường.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố
tập huấn về chức năng, nhiệm vụ của Công tác viên

Tham dự buổi tập huấn có hơn 180 cộng tác viên đã đến tham dự và nghe Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố; Bác sĩ Dương Minh Quang – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố tập huấn các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ của Cộng tác viên; Truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; Kỹ năng công tác vãng gia; Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân; Chương trình nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ…/.

Bác sĩ Dương Minh Quang – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ
Chi cục DS-KHHGĐ thành phố tập huấn về công tác 3.1