CC DS-KHHGĐ tổ chức lễ ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành công tác DS-KHHGĐ năm 2012.

0
123

 

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố: Tổ chức Lễ ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành công tác DS-KHHGĐ năm 2012.

 

Bà Tô Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố kiêm Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố tiến hành ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành công tác DS-KHHGĐ với đại diện các Sở, Ngành, Đoàn thể.

 Căn cứ vào Kế hoạch số 09/KH-CCDS ngày 6/4/2012 về hoạt động phối hợp với các Sở, Ngành, Đoàn thể thành phố về hỗ trợ công tác truyền thông giáo dục DS-KHHGĐ năm 2012, ngày 25/4/2012 Chi cục DS-KHHGĐ thành phố đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành công tác DS-KHHGĐ năm 2012.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện 11 Sở , Ngành, Đoàn thể phối hợp hỗ trợ trong công tác Truyền thông – Giáo dục  DS-KHHGĐ năm 2012 gồm: Trường Cán bộ thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Trung tâm Thông tin triển lãm thuộc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch thành phố, Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm CSSKSS thành phố, bệnh viện Từ Dũ, đại diện Phòng Y tế 24 quận-huyện cùng các cơ quan thông tin đại chúng.

Tại buổi Lễ, bà Tô Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố kiêm Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố tiến hành ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành công tác DS-KHHGĐ với đại diện của 9 Sở , Ngành, Đoàn thể phối hợp hỗ trợ trong công tác Truyền thông – Giáo dục  DS-KHHGĐ năm 2012.


 Bà Tô Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố kiêm Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tặng hoa cho đại diện các Sở, Ngành, Đoàn thể thể phối hợp hỗ trợ trong công tác Truyền thông – Giáo dục  DS-KHHGĐ năm 2012.

Hoạt động phối hợp liên ngành công tác DS-KHHGĐ được thực hiện dựa trên hướng dẫn kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2012, nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội vào việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ./