Ký kết phối hợp liên ngành về thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2012 trên địa bàn quận Thủ Đức

0
104

14 giờ 00 ngày 19/6/2012 tại Hội trường UBND Quận Thủ Đức Phòng Y tế đã tổ chức Lễ ký kết phối hợp liên ngành về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình với sự tham gia ký kết của 6 đơn vị gồm Liên đoàn Lao động Quận, Bệnh viện Quận, Trung tâm Y tế dự phòng, Quận Đoàn, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận, Hội Nông dân Quận với sự chứng kiến của 42 đại biểu là lãnh đạo UBND Quận, thành viên ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Quận, các Phó chủ tịch UBND 12 Phường và cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ.

 

Tại buổi lễ đồng chí Huỳnh Thanh Nhân – Phó chủ tịch UBND Quận đã ghi nhận những thành quả đáng khích lệ của cán bộ và lực lượng chuyên trách, cộng tác viên Dân số đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường phối hợp với Phòng Y tế trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội  của quận trong năm 2012.