Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai Xác định giá bán lẻ

0
123

GiadinhNet – Dựa vào các yếu tố nào để xác định giá bán lẻ sản phẩm tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (PTTT)?

Việc xác định giá bán lẻ sản phẩm tiếp thị xã hội các PTTT  đối với từng nhãn sản phẩm được căn cứ vào các yếu tố sau:

– Định hướng chiến lược về giá bán lẻ tiếp thị xã hội đối với mỗi nhãn sản phẩm của mỗi chủng loại phương tiện tránh thai.

– Phù hợp với sự chấp nhận, mức thu nhập và tâm lý chi trả của khách hàng trên cơ sở bảo đảm số lượng người sử dụng nhãn sản phẩm tiếp thị xã hội đó không giảm để đáp ứng nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai của Chương trình DS-KHHGĐ trong từng giai đoạn.

– Bảo đảm mối quan hệ giữa giá cả, chất lượng sản phẩm đưa vào tiếp thị xã hội tương ứng với giá cả, chất lượng sản phẩm thương mại phương tiện tránh thai có cùng tính chất, công dụng.

– Phân đoạn thị trường để bảo đảm mỗi nhãn sản phẩm tiếp thị xã hội với một giá bán lẻ nhất định được tiếp cận với một nhóm đối tượng đích và không có sự cạnh tranh giữa các nhãn sản phẩm tiếp thị xã hội trong cùng một địa điểm về giá cả, thương hiệu, hình thức và nội dung của thông điệp quảng cáo, truyền thông chuyển đổi hành vi.

        
Trung Anh
(Theo tài liệu truyền thông của
Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai- Tổng cục DS- KHHGĐ)