Hai sắc màu cách biệt trong bản đồ tuổi thọ thế giới

0
93

TTO – Tuổi thọ, hay đúng hơn là tuổi thọ dự kiến kể từ lúc sinh ra, là một trong các chỉ số thường dùng trong phân tích tình hình các quốc gia trên thế giới. Nó phản ánh sức khỏe nói chung của một quốc gia.

Tuổi thọ có thể giảm do các nguyên nhân như nạn đói, chiến tranh, dịch bệnh và sức khỏe kém. Sự gia tăng chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội sẽ làm tăng tuổi thọ. Tuổi thọ càng cao, quốc gia đó càng bình ổn…

Thông tin chi tiết xem tại:

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/394440/Hai-sac-mau-cach-biet-trong-ban-do-tuoi-tho-the-gioi.html