Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Tài liệu tham khảo » Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ ban hành qui định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Download tại đây

 

Các tin khác

1