Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Tài liệu tham khảo » Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo..

Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo..

Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Download tại đây

 

Các tin khác

1