Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Khuyến khích sinh tại những vùng có mức sinh thấp

Khuyến khích sinh tại những vùng có mức sinh thấp

21 tỉnhthành có mức sinh thấp và chỉ 9 tỉnh đạt mức sinh thay thế. Việt Nam đã có các chính sách để nâng mức sinh tại các địa phương.

21 tỉnh thành mức sinh thấp

Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, 21 tỉnh thành có mức sinh thấp và chỉ 9 tỉnh đạt mức sinh thay thế. Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và Tây nguyên là các vùng có mức sinh cao và cao hơn mức sinh thay thế. Hai vùng có mức sinh thấp và thấp hơn mức sinh thay thế là Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Các tin khác

1