Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Quận 6, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng năm 2019.

Quận 6, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng năm 2019.

Căn cứ vào Kế hoạch số 32/KH-CCDS ngày 25/4/2019 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2019 và thực hiện Kế hoạch số 23/KH-PYT ngày 10/5/2018 về kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng năm 2019.

Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 29/5/2019, Phòng Y tế Quận 6 tiến hành kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2019 tại 14 phường nhằm kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về công tác Dân số trong đó chú trọng công tác thu thập thông tin và báo cáo theo quy trình; hoàn thiện kho dữ liệu điện tử; công tác quản lý, phân phối phương tiện tránh thai theo quy định; tình hình hoạt động của đội ngũ cộng tác viên và tiến độ thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019. Kiểm tra công tác tham mưu, quản lý, điều hành; về công tác truyền thông giáo dục; công tác quản lý hậu cần phương tiện tránh thai, tiếp thị xã hội, xã hội hóa các phương tiện tránh thai; Chiến dịch truyền thông lồng ghép; Công tác tài chính, Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Mất cân bằng giới tính khi sinh, Mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe Tiền hôn nhân, Đề án Người cao tuổi, Vị thành niên – thanh niên.

Qua các buổi kiểm tra nhằm hỗ trợ, giúp cơ sở khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới./.

 

Các tin khác

1