GIỚI THIỆU

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố có trụ sở đặt tại:

Là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố, được thành lập vào ngày 25/07/2008 theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố...

TIN TỨC MỚI

Y tế TP.HCM thích ứng giai đoạn mới

TP.HCM đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, các hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng sẽ có sự thích ứng phù hợp. Trong thời gian tới, ngành y tế TP.HCM sẽ triển khai các biện pháp thích ứng nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn […]

Sống thử: Những cảnh báo đến từ góc nhìn của chuyên gia

Xã hội không còn quá khắt khe với người trẻ khi họ muốn thử chung sống trước khi đi đến hôn nhân, nhưng có những cảnh báo được đúc kết từ thực tế sống thử bạn rất nên cân nhắc. Bàn về câu chuyện sống thử và những ảnh hưởng tiêu cực nó có thể […]

Những tín hiệu lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau ngày 1/10/2021

Trong 14 ngày qua, tình hình dịch đã và đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhất là những ngày đầu tiên bắt đầu nới lỏng giãn cách (sau ngày 1/10/2021). Theo đó, qua 7 ngày liên tục, số ca thu dung điều trị mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất […]

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế người cao tuổi

Ngày 14 tháng 12 năm 1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm Ngày quốc tế người cao tuổi. Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1.10.1991. Năm 1982, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đã […]

Không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Bộ Y tế vừa […]

1