GIỚI THIỆU

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố có trụ sở đặt tại:

Là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố, được thành lập vào ngày 25/07/2008 theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố...

TIN TỨC MỚI

QUẬN THỦ ĐỨC: TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2019.

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Dân số, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện chính sách Dân số; thu thập, cập nhật thông tin quản lý chuyên ngành về dân số – kế hoạch hóa gia đình. Phòng Y tế […]

PHÒNG Y TẾ QUẬN TÂN PHÚ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CÁC CÂU LẠC BỘ “ NGƯỜI CAO TUỔI GIÚP NGƯỜI CAO TUỔI” VÀ TỔ TÌNH NGUYỆN VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2019

Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” và Tổ tình nguyện viên “Chăm sóc người cao tuổi” thuộc đề án tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng được triển khai thí điểm tại phường Hòa Thạnh, trong các năm qua bước đầu đem lại những […]

TUYÊN TRUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN QUẬN TÂN PHÚ

Công tác dân số là công tác vừa cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW […]

Quận 8 tổ chức truyền thông “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”

Ngày 22/6, Phòng Y tế Quận 8 tổ chức truyền thông “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” năm 2019 tại Nhà văn hóa số 113H/65 Hoài Thanh Phường 14 Quận 8. Buổi truyền thông thu hút hơn 97 Cán bộ, Hội viên, Người cao tuổi trên địa bàn quận tham dự. Báo cáo viên […]

QUẬN 7 TỔ CHỨC MÍT-TINH KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 NĂM 2019

Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2019 do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc và Bộ Y tế, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phát động với chủ đề: “Việt Nam – 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển […]

1