GIỚI THIỆU

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố, được thành lập vào ngày 25/07/2008 theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố,

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố có trụ sở đặt tại:  
- Trụ sở chính: số 250 đường Pasteur, Phường 8, Quận 3.
        Điện thoại : 08.38203781 - 08.38203786            Fax: 08.38203782
-  Chi nhánh: số 823 đường Hồng Bàng, phường 9, Quận 6.
        Điện thoại : 08.39601077

TIN TỨC MỚI