Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Nhiều chỉ báo quan trọng từ kết quả điều tra dân số, nhà ở

Nhiều chỉ báo quan trọng từ kết quả điều tra dân số, nhà ở

Tổng Điều tra dân số và nhà ở được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua, nhằm cung cấp thông tin về tình hình dân số, các đặc điểm dân cư và tình trạng nhà ở, điều kiện sống của người dân Việt Nam. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương lần thứ năm (năm 2019), đã có rất nhiều thông tin có giá trị, giúp ích cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nhiều chỉ báo quan trọng từ kết quả điều tra dân số, nhà ở

Nhân viên Nhà máy Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên trong giờ làm việc. Ảnh: ĐỖ MẠNH CƯỜNG

Theo Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, cuộc điều tra dân số nhà ở năm 2019 sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp để điền thông tin vào phiếu hỏi điện tử với sự trợ giúp của máy tính bảng và điện thoại thông minh. Vì vậy, chất lượng số liệu, tính minh bạch được nâng cao và đã rút ngắn thời gian công bố kết quả. Thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Trong đó, nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Việt Nam là nước đông dân thứ ba trong khu vực Đông – Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người (tăng 1,14%/ năm).

Thông tin chi tiết tại đây

 

Các tin khác

1