Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Quận 12 hưởng ứng ngày Thalamessia Thế giới

Quận 12 hưởng ứng ngày Thalamessia Thế giới

Thực hiện công văn số 46/CCDS ngày 12/4/2021 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 12, trong tháng 5/2021 Phòng Y tế đã phát động và yêu cầu Ban dân số 11 phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan bằng hình thức treo pano, băng rôn, bản điện tử với các nội dung thông điệp “Thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước” tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan với mục đích tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân về tầm quan trọng tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu công tác dân số trong tình hình mới…

 

Các tin khác

1