Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Lồng ghép các yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

Lồng ghép các yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa các yếu tố dân số và phát triển kinh tế – xã hội, làm căn cứ xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả; gắn kết nhu cầu và lợi ích của các nhóm dân cư, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả của phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là nhóm dân số yếu thế; bảo đảm thực hiện mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Các tin khác

1