Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê chuyên ngành dân số

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê chuyên ngành dân số

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, Bộ Y tế đề xuất quy định ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý, cập nhật kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số.
Ảnh minh họa

Theo đó, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê chuyên ngành dân số gồm các hoạt động: Hoàn thiện, triển khai phần mềm báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; tích hợp, khai thác số liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao phục vụ cho hoạt động thống kê chuyên ngành dân số theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Các tin khác

1