THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM 2022

0
132

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức (đợt 2) năm 2022. Theo đó:

* Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch:

– Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2022 (thứ Tư).

– Địa điểm: Hội trường lầu 3, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

(Địa chỉ: Số 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

Tuy nhiên, do thay đổi lịch công tác đột xuất của Hội đồng tuyển dụng viên chức, Chi cục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thay đổi thời gian, địa điểm triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2022, cụ thể:

* Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch:

– Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2022 (thứ Tư).

– Địa điểm: Hội trường lầu 2, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

(Địa chỉ: Số 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3).