LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2023

0
140

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, phân công lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

  1. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
STTHọ và tênChức vụThời gian

tiếp công dân

1Nguyễn Quốc HảiTrưởng phòng

Tổ chức Hành chính

Tài vụ

Thứ sáu

(Ngày 01/12/2023)

2Trần Hoàng Thùy TrangPhó Chi

cục trưởng

Thứ hai

(Ngày 04/12/2023)

3Nguyễn Văn HùngTrưởng phòng

Truyền thông – Giáo dục

Thứ ba

(Ngày 05/12/2023)

4Trần Thị Ngọc YếnTrưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đìnhThứ tư

(Ngày 06/12/2023)

5Phạm Chánh TrungChi cục trưởngThứ năm

(Ngày 07/12/2023)

6Nguyễn Quốc HảiTrưởng phòng

Tổ chức Hành chính

Tài vụ

Thứ sáu

(Ngày 08/12/2023)

7Trần Hoàng Thùy TrangPhó Chi

cục trưởng

Thứ hai

(Ngày 11/12/2023)

8Nguyễn Văn HùngTrưởng phòng

Truyền thông – Giáo dục

Thứ ba

(Ngày 12/12/2023)

9Trần Thị Ngọc YếnTrưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đìnhThứ tư

(Ngày 13/12/2023)

10Phạm Chánh TrungChi cục trưởngThứ năm

(Ngày 14/12/2023)

11Nguyễn Quốc HảiTrưởng phòng

Tổ chức Hành chính

Tài vụ

Thứ sáu

(Ngày 15/12/2023)

12Trần Hoàng Thùy TrangPhó Chi

cục trưởng

Thứ hai

(Ngày 18/12/2023)

13Nguyễn Văn HùngTrưởng phòng

Truyền thông – Giáo dục

Thứ ba

(Ngày 19/12/2023)

14Trần Thị Ngọc YếnTrưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đìnhThứ tư

(Ngày 20/12/2023)

15Phạm Chánh TrungChi cục trưởngThứ năm

(Ngày 21/12/2023)

16Nguyễn Quốc HảiTrưởng phòng

Tổ chức Hành chính

Tài vụ

Thứ sáu

(Ngày 22/12/2023)

17Trần Hoàng Thùy TrangPhó Chi

cục trưởng

Thứ hai

(Ngày 25/12/2023)

18Nguyễn Văn HùngTrưởng phòng

Truyền thông – Giáo dục

Thứ ba

(Ngày 26/12/2023)

19Trần Thị Ngọc YếnTrưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đìnhThứ tư

(Ngày 27/12/2023)

20Phạm Chánh TrungChi cục trưởngThứ năm

(Ngày 28/12/2023)

21Nguyễn Quốc HảiTrưởng phòng

Tổ chức Hành chính

Tài vụ

Thứ sáu

(Ngày 29/12/2023)

 

  1. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

Phòng tiếp công dân tại trụ sở Chi cục DS-KHHGĐ, địa chỉ: Số 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của cơ quan; liên hệ với Phòng Tiếp công dân Chi cục DS-KHHGĐ để đăng ký lịch tiếp công dân, địa chỉ: Số 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ niêm yết Lịch tiếp công dân tại Trụ sở Chi cục DS-KHHGĐ và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Chi cục DS-KHHGĐ; chuẩn bị phòng tiếp công dân; tiếp nhận thông tin, hướng dẫn để công dân đăng ký lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ theo qui định./.

*Lưu ý: Lịch tiếp công dân có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu công tác của Chi cục DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, nếu có thay đổi thì nội dung thay đổi sẽ được thông báo công khai theo quy định.

 

Nơi nhận:

– Thanh tra Sở Y tế;

– Niêm yết công khai tại Phòng Tiếp Công Dân;

– Đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử

– Lưu: VT, P.TCHCTV (TC).

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

Phạm Chánh Trung

Đính kèm File PDF tại đây.