THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

0
97

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-SYT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, cụ thể:

STT Họ và Tên Ngày tháng   năm sinh Chuyên ngành Vị trí trúng tuyển
01 Lê Thị Kim Phụng 23/09/1999 Quản lý Bệnh viện Chỉ đạo tuyến
02 Lê Nguyễn Bảo Trân 07/12/1999 Quản lý Nhà nước Hành chính

Đính kèm:

– Thông báo số 03/TB-HĐTD (tại đây).

– Quyết định số 2518/QĐ-SYT (tại đây).