QUYẾT ĐỊNH SỐ 659/QĐ-UBND NGÀY 02/3/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MỨC SINH ĐẾN NĂM 2030 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0
25

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chương trình điều chĩnh mức sinh đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh. File đính kèm tại đây.