Huyện Cần Giờ Tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch đợt 2 năm 2015

0
48

Ngày 15/9/2015, Phòng Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 2 năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa huyện.

Tham dự hội nghị có: Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế, Cán bộ Dân số các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Bà Trần Kim Hoàng – Phó Trưởng Phòng Y tế báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015, triển khai các hoạt động Chiến dịch đợt 2 năm 2015. Qua đó đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn phối hợp tham gia tổ chức tốt để thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu Chiến dịch và chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Thúy Hồng

DSC08724 [1600x1200]

Bà Trần Kim Hoàng – Phó Trưởng Phòng Y tế báo cáo tại hội nghị