PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
131

NHƯ THẾ NÀO LÀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH?
Khi số trẻ trai sinh ra còn sống nhiều hơn 107 hoặc nhỏ hơn 103 so với 100 trẻ gái sinh ra còn sống.
Tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay là báo động.
  – Tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nhanh.
  – Có 35/63 tỉnh thành có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH:
  – Thừa nam, thiếu nữ là thách thức đối với cơ cấu dân số Việt Nam trong tương lai.
  – Thiếu nữ nên một số nam giới phải tìm kiếm vợ ở nước ngoài.
  – Gia tăng mâu thuẫn trong tìm kiếm bạn tình và vấn đề về hôn nhân.
  – Tăng tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và mại dâm.
  – Bạo lực giới gia tăng đối với các bà mẹ trong các trường hợp ép buộc sinh thêm con trai, ép buộc phá thai nhi gái và bị ngược đãi khi không sinh được con trai.
  – Tình trạng khan hiếm phụ nữ sẽ cản trở việc nâng cao địa vị của họ trong xã hội: tăng áp lực xin cưới dẫn đến lập gia đình sớm.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH:
  – Do tâm lý trọng nam khinh nữ, quan niệm có con trai nối dõi tông đường.
  – Chế độ an sinh xã hội ở nước ta còn hạn chế dẫn đến tư tưởng coi con trai là chỗ dựa tốt hơn về mặt tài chính.
  – Kinh tế và mức sống ngày càng cao, nhu cầu được thỏa mãn cũng từ đó tăng lên dẫn đến tăng nhu cầu lựa chọn giới tính.
  – Sự tiến bộ của kỹ thuật siêu âm đã tạo điều kiện thuận lợi để có thể lựa chọn giới tính khi sinh.
  – Do ý thức, trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ chẩn đoán giới tính khi sinh và phá thai vì lý do giới tính chưa cao.
  – Nhận thức của người dân đặc biệt là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ còn hạn chế về pháp luật liên quan tới việc lựa chọn giới tính khi sinh và hậu quả do mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra.
 

  – Do chưa quản lý tốt và xử lý nghiêm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.
  – Chưa thực hiện tốt các Nghị định và Pháp lệnh liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi như:
     + Pháp lệnh Dân số: Tại Khoản 2 Điều 7 quy định về nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
     + Điều 10 của Nghị định số 104 của Chính phủ: quy định về nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.
     + Điều 9 của Nghị định 114 của Chính phủ: quy định về hành vi lựa chọn giới tính khi sinh.
     + Công văn số 3121 của Bộ y tế về việc nghiêm cấm lạm dụng kỹ thuật cao để lựa chọn giới tính khi sinh.

NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN ĐỂ GIẢM MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH:
  1. Đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ:
  – Không phá thai vì lý do lựa chọn giới tính.
  – Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên.
  – Thực hiện gia đình có 1 hoặc 2 con để nuôi dạy cho tốt.
  – Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân số.

  2. Đối với người cung cấp dịch vụ siêu âm:
  – Không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng dưới mọi hình thức và thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân số.

  3. Đối với cơ quan, tổ chức có liên quan:
  – Tích cực tuyên truyền về hậu quả của việc lựa chọn giới tính khi mang thai đặc biệt ưu tiên các cặp vợ chồng có con gái đầu lòng hoặc đã có con gái trong các lần sinh trước.
  – Tăng cường việc quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở dịch vụ có siêu âm, nạo phá thai.