Huyện Củ Chi Kiểm tra hoạt động công tác Dân số năm 2022.

0
196

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Dân số và Phát triển trên địa bàn huyện năm 2022.

Từ ngày 25/10/2022 đến 4/11/2022, Phòng Y tế huyện tổ chức kiểm tra hoạt động công tác Dân số năm 2022 tại 21 xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra gồm có Ông Nguyễn Thành Danh –  Trưởng Phòng Y tế huyện – Trưởng đoàn. Bà Đinh Thị Dung – Phó trưởng Phòng Y tế – Phó đoàn cùng các thành viên là chuyên viên Phòng Y tế thuộc Bộ phận Dân số.

Qua đợt kiểm tra, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn; các mô hình, đề án; công tác tổ chức, đào tạo tập huấn, thi đua, khen thưởng; đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội, xã hội hóa các phương tiện tránh thai; công tác kế hoạch – tài chính; hoạt động truyền thông – giáo dục chuyển đổi hành vi và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử, trong đó có công tác tiến độ đổi sổ hộ gia đình (sổ A0) giai đoạn 2021-2025; đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, qua đó tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để giúp cán bộ chuyên trách, cộng tác viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt kết quả tốt hơn trong năm 2023./.

Người viết: Bùi Hữu Hòa – Chuyên viên Phòng Y tế.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra