ẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH – SÀNG LỌC SƠ SINH VÀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
113

Nhằm nâng cao chất lượng Dân số giai đoạn đầu đời thông qua hoạt động tầm soát, chẩn đoán trước và sơ sinh nhất là bệnh, tật và tử vong có liên quan đến các yếu tố di truyền nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam tại quận đến năm 2030.

Ngày 03/11/2022, Phòng Y tế phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức truyền thông chuyên đề sàng lọc trước sinh, sơ sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hội trường Liên đoàn Lao động quận với hơn 120 người tham gia.

Đến tham dự buổi truyền thông có Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Truyền thông- Giáo dục thuộc Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố đồng thời cũng là báo cáo viên. Thông qua buổi truyền thông nhằm cung cấp kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của vị thế của phụ nữ và trẻ em gái nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, bền vững. Kêu gọi hành động tử Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Ban ngành, Đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng đề nghị ngăn chặn việc lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới.