Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ

0
137

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ ban hành qui định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Download tại đây