Quyết định 1588/QĐ-BYT ngày 07/4/2020 của Bộ Y tế

0
157

Quyết định 1588/QĐ-BYT ngày 07/4/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe Người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Download Quyết định 1588hướng dẫn