Quận Bình Thạnh: Phòng Y tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm 2013

0
104

Nhân kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2013), vào lúc 9 giờ 00 sáng ngày 05/6/2013 dưới sự chủ trì của đ/c Phạm Thị Mỹ Lệ – Bí thư Chi bộ và đ/c Trần Thanh Tâm – Trưởng Phòng Phòng Y tế, Phòng Y tế quận Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể Cán bộ Công chức (CBCC):
– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách “quần chúng, dân chủ, nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ và mối quan hệ với nhân dân.
– Chiếu phim tài liệu: “Miền Nam trong trái tim Người”.
– Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Bác Hồ bỏ hút thuốc lá”.

Qua các nội dung trên, CBCC trong đơn vị thảo luận và rút ra những bài học kinh nghiệm:
–  CBCC lấy bài học của Bác về “Nói đi đôi với làm”, nói được làm được, phải học ở Bác nghị lực vượt qua khó khăn, vượt qua bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công sở và nơi cư trú.
– CBCC cần phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; phải thật sự tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc với nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác để giữ đúng lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.
– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, thông tin trong công tác quản lý và trong tác nghiệp, thực hiện tốt quy trình giải quyết các thủ tục hồ sơ đúng quy định, thời gian.
– Nêu cao tinh thần ý thức tổ chức, kỷ luật, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị, giao tiếp ứng xử có văn hóa trong công sở.
– Phải giữ gìn đoàn kết nội bộ, có đoàn kết mới có thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng không xem nhẹ tinh thần phê bình, tự phê bình cũng như đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực…