Quận 6: MÌNH VỚI TA

0
115

Chị em ơi sống trong thời hiện đại
Năng động sáng tạo phụ nữ hay
Kiến thức trao đầy cho nhịp sống
Thực hiện gia đình chỉ 2 con
Chăm sóc sức khi sinh sản
Sàn lọc sơ sinh trước và sau
Sức khỏe trẻ em nuôi dưỡng tốt
Cho hôm nay và thế giới mai sau
Xã hội phồn vinh trong sức sống
Văn minh hiện đại mãi nghĩa tình

TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG