QUẬN 8 BÀI CA THI VỀ DÂN SỐ PHƯỜNG 5

0
80

BÀI CA THI VỀ DÂN SỐ

Phường 5 Dân số cũng đông
Dân số đông – thì ta kế hoạch
Kế hoạch hay – thì bình Dân số
Nào vòng…nào thuốc…nào bao…!
Ta hướng dẫn – chị em thông suốt
Chọn cho mình – một cách tránh thai
Kế hoạch hay – để xây hạnh phúc
Dân hạnh phúc – nước nhà tiến lên…..