Quận 8-Không sinh con thứ ba

0
88

Không sinh con thứ ba

Kế hoạch sinh đẻ ngày nay
Dù cho hai đứa gái trai cũng là
Chớ đừng sinh con thứ ba
Để cho đẹp xóm , đẹp ta vui vầy
Đã là kế hoạch gia đình
Việc này đâu phải một mình em lo
Vợ chồng bàn bạc nhỏ to
Sao cho hạnh phúc, ấm no trọn đời
Con ngoan, học giỏi kịp người
Vợ chồng khỏe mạnh đẹp tươi là mừng
“ Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”
Lời qua tiếng lại sẽ không thuận hòa
Quyết không sinh con thứ ba
Gia đình hạnh phúc, nước nhà phồn vinh./.

Cộng tác viên DS-KHHGĐ P9
Nguyễn Thị Công