Quận 8: DÂN SỐ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

0
134

DÂN SỐ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Đầu năm lo lắng chỉ tiêu
Mới hay biết được số dân quá nhiều
Kế hoạch xây dựng đưa ra
Người già, trẻ nhỏ cần phải lo nhiều
Nâng cao chất lượng đều đều
Đam mê mới biết việc nhiều
Dân ta hạnh phúc thế là mới ngon
Nào là số trẻ sinh ra
Kế đến biện pháp tránh thay đặt vòng
Cấy thuốc triệt sản hay hơn
Trăm công nghìn việc có nào biết không?
Không phải một người thành công
Cả anh, cả chị là cộng tác viên
Cùng nhau đồng sức đồng lòng
Nêu cao quyết thắng vì công việc chung
Đến đây đã hết năm rồi
Chăm lo dân số thì đến anh, em
Cùng cam cùng khổ số dân
Chính sách dân số ấy mà phải theo
Nào là thống kê định kỳ
Chi ly công tác tuyên truyền dến dân
Hào hực vận động tuyên truyền
Cho cao chất lượng cho vừa lòng dân
Đến chồng rồi vợ đến con
Nội dung phải khéo, phải nhẹ nhàng nè
Khoa học đúng nhé chẳng chơi
Cấy que, tiêm thuốc, lọc sàn trước sinh
Nhằm để, mẹ tròn con vuông
Đủ nuôi, sung túc gia đình ấm no
Hạnh phúc là cả toàn dân
Chính sách dân số thế là hết năm./.