Quận 6: bài thơ “KHUYÊN CHỒNG”

0
105

KHUYÊN CHỒNG

Một cặp vợ chồng, sinh hai con là đủ
Lời em khuyên nhủ, anh hãy lắng nghe
***
Nếu bầu lần này là cực lắm hay
Thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu đủ mọi đường
Thiếu đóng tiền trường, con mình thất học
Tiền lương không đủ, em phải làm thêm
Vất vả ngày đêm, làm sao chịu được
Ra đường gặp bạn, thua chị kém em
Cha mẹ đôi bên, không tiện chăm sóc
Làm ăn cực nhọc, mà chẳng bằng ai
Tình lại tính đi, đừng sinh thêm nữa
Ừ….không sinh nữa…
Em đi đặt vòng…..đặt vòng.

Cộng tác viên dân số P13 Q6
Chu Thị Kim