Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 13/4/2020

0
56

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 13/4/2020 như sau:

Tình hình dịch bệnh COVID-19:

-Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 12/4/2020: 54 trường hợp, trong đó có 40 ca đã xuất viện (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 37 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN234). – Tình hình sức khỏe của người bệnh: BN 91 hiện tại không sốt, mạch và huyết áp ổn định, hỗ trợ thở máy, đang được tiếp tục điều trị.

– Số trường hợp nghi ngờ trong ngày 12/4/2020có 02 trường hợp, đã lấy mẫu và chờ kết quả.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch:

1. Tình hình cách ly tập trung

Tại khu cách ly tập trung của thành phố

– Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 208 trường hợp, gồm:

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 48 trường hợp, gồm 13 trường hợp được cách ly tại Khu A và 35 trường hợp được cách ly tại khu C

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 01 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 01 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 08 trường hợp.

+ Tại Cần Giờ: 00 trường hợp, khu khách sạn Phương Nam có 00 trường hợp, Resort Cần Giờ có 00 trường hợp, Khu Resort Mangrove: 00 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thủ Đức: 141 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4: 00 trường hợp.

+ Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2): 05 trường hợp.

+ Học viện chính trị khu vực 2 (quận 9): 04 trường hợp

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện:

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 12/4/2020: 1.733 trường hợp, trong đó 1.700 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 12/4/2020 hiện còn theo dõi 33 trường hợp.

2. Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 12/4/2020: 7.253 rường hợp, trong đó 6.812 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 12/4/2020 còn đang theo dõi 441 trường hợp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố