2,5 tỷ người đang khát nước sạch

0
80

Trong bản tin Thế giới của báo Sài gòn giải phóng Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2012 có bài “2.5 tỷ người đang khát nước sạch” đây là nội dung liên quan đến vấn đề dân số và môi trường cần nghiên cứu.

Chi tiết xem tại: THẾ GIỚI: 2,5 tỷ người đang khát nước sạch

http://www.sggp.org.vn/thegioi/2012/3/283228/