Khẩn trương “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, đẩy nhanh cấp hộ chiếu vaccine

0
57
Bộ Y tế nêu rõ, người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế.

Ngày 19-4, để thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu hàng triệu mũi tiêm chủng vaccine Covid-19 đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực (do sai sót các thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh…) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và để kịp thời phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế của người dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc, các bộ, ngành rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của người tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và hoàn thành trước ngày 30-4; tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 và thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 25-4.

Thông tin chi tiết xem tại đây