CC DS-KHHGĐ tham gia hội diễn văn nghệ công đoàn ngành y tế TP.HCM năm 2012

0
109

Nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012, kỷ niệm 37 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2012, kỷ niệm 126 năm ngày quốc tế lao động 01/05/1886 – 01/05/2012 và hưởng ứng hoạt động “Tháng Công Nhân” lần 4 năm 2012, trong 2 ngày từ 10/5 đến 11/5/2012, Công Đoàn ngành Y Tế đã tổ chức hội diễn văn nghệ công nhân viên chức ngành y tế tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.

Tham gia hội diễn có hơn 500 CBCNV của 35 đơn vị. Nội dung chủ đề chủ yếu ca ngợi truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh Cách mạng, ca ngợi Đảng, Hồ Chủ Tịch, tình yêu đất nước, con người, lòng tự hào dân tộc, những thành tựu mới trong đời sống kinh tế xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ca ngợi truyền thống ngành Y Tế, người cán bộ y tế trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời đại mới…

Hưởng ứng phong trào trên, Chi Cục Dân Số – Kế Hoạch Hóa Gia Đình Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia biểu diễn 3 tiết mục:

         Đơn ca “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” – Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn.

         Tam ca “Ngọn lửa tuổi hai mưoi” – Sáng tác: Thanh Bình.

         Hợp ca “Sài Gòn Quật Khởi” – Sáng tác: Hồ Bắc.

Kết quả hội diễn Ban tổ chức đã trao 30 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Trong đó, giải nhì thể loại tam ca, tứ ca thuộc về Chi Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Đình với tiết mục Ngọn lửa tuổi hai mươi.

 

 Tiết mục “Ngọn lửa tuổi hai mươi”

      

Tiết mục “Sài Gòn Quật Khởi”