Quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

0
165

Ngày 11/01/2023 tại Hội trường 2, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và ký kết phối hợp liên ngành về công tác Dân số năm 2023.

Đến tham dự hội nghị có bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – phó Trưởng phòng Dân số thuộc Chi cục Dân số Thành phố, bà Võ Thị Chính – QUV/PCT.UBND quận kiêm Trưởng BCĐ công tác Dân số và Phát triển quận, thành viên BCĐ công tác Dân số quận – phường, đội ngũ chuyên trách Dân số và cộng tác viên dân số các phường.

 Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023. Qua kết quả một năm triển khai và tổ chức thực hiện, Quận 12 đạt được những kết quả nhất định, trong đó công tác tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về SLTS- SLSS, chỉ tiêu KHHGĐ và tham gia các hoạt động do Trung ương và Thành phố phát động luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đặc biệt công tác chăm lo chế độ chính sách cho đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên Dân số luôn được thực hiện đúng quy định và kịp thời, bên cạnh đó trong năm 2022 Ủy ban nhân dân quận đã quan tâm cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ cho công tác đổi sổ A0 với số tiền trên 60 triệu đồng. Bên cạnh những thành quả đạt được, Quận 12 cũng còn một vài chỉ tiêu cần phấn đấu  trong năm 2023 đó là tỷ số giới tính khi sinh của quận còn ở mức cao (113,4 bé trai/100 bé gái); công tác vận động khám sức khỏe tiền hôn nhân bằng hình thức xã hội hoá và chênh lệch số liệu dân số giữa ngành dân số và ngành thống kê còn cao (tính đến 11/01/2023  chênh lệch 9,5%).

Tại hội nghị đã trao tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân quận cho 22 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số năm 2022.