Quận 6 tổ chức tiếp đoàn thẩm định đổi sổ hộ gia đình giai đoạn 2021-2025 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố

0
61

Với mục đích triển khai thống nhất và đồng bộ hệ thống các mẫu Sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Sổ A0), mẫu Phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số giai đoạn 2021-2025 để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê dân số phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số tại Quận 6.

Vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức tiếp đoàn thẩm định điều tra đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố do ông Phạm Chánh Trung – Chi Cục Trưởng làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn thẩm định có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban Dân số và Phát triển Quận 6; Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Phòng Y tế quận, bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Trưởng phòng Y tế quận. Cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân 14 phường, cán bộ phụ trách Dân số 14 phường và đặc biệt là lực lượng cộng tác viên Dân số phường được chọn thẩm định (Phường 5).

 

Ông Phạm Chánh Trung – Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố phát biểu chỉ đạo

Nhằm đáp ứng được những yêu cầu Kế hoạch số 48/KH-CCDS ngày 09/9/2022 của Chi Cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố về thực hiện đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025, Phòng Y tế đã triển khai tập huấn cũng như lồng ghép vào các buổi họp giao ban cán bộ chuyên trách Dân số hàng tháng; đôn đốc cộng tác viên ghi chép sổ hộ, cập nhật đầy đủ các thông tin biến động, lập phiếu thu tin theo đúng quy định. Thường xuyên rà trùng, điều chỉnh các lỗi sai trên hệ thống, đảm bảo thông tin chính xác của kho dữ liệu.

Đoàn thẩm định của thành phố đã thực hiện thẩm định hồ sơ, biên bản thẩm định, phiếu thu tin và sổ A0 của toàn bộ cộng tác viên tại phường 5 được chọn, đồng thời thực hiện thẩm định thực tế ngẫu nhiên tại 02 địa bàn 16 và địa bàn 23. Thẩm định các thông tin trong kho dữ liệu điện tử gồm thông tin về nhân khẩu, người từ 60 tuổi trở lên, trẻ sinh, người chết và số người kết hôn, ly hôn, nhân khẩu trùng, hộ có từ 2 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có chồng, hộ không có nhân khẩu, hộ không có chủ hộ, hộ có từ 2 chủ hộ trở lên.

Sau khi thẩm định, Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố, Trưởng đoàn thẩm định có đề nghị khắc phục những hạn chế do đoàn thẩm định đã nêu. Kết quả thẩm định Quận 6 đạt 92,5% về công tác đổi sổ hộ gia đình giai đoạn 2021-2025 và đồng ý in Sổ A0 giai đoạn 2021-2025. Cho thời gian Quận 6 tiến hành rà soát thêm những biến động còn hạn chế thu thập vào kho dữ liệu và chuẩn bị tiến hành công tác in sổ A0.

Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban Dân số và Phát triển Quận 6; Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Phòng Y tế quận tiếp thu ý kiến của đoàn thẩm định Thành phố đã nêu và chỉ đạo 14 phường thực hiện rà soát khẩn trương cập nhật vào kho dữ liệu điện tử để đảm bảo công tác in sổ A0 đúng tiến độ.