Công tác giám sát Câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, Tổ tình nguyện chăm sóc người cao tuổi quý 2/2023

0
76

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tiến hành giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ và Tổ tình nguyện chăm sóc người cao tuổi năm 2023, theo Công văn số 102/CCDS ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong tuần đầu tiên của tháng 6/2023, Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tiến hành giám sát hoạt động họp giao ban Tổ tình nguyện chăm sóc người cao tuổi, hồ sơ, sổ sách tại phường 3 Quận 4; phường 9 Quận 5; phường 25 quận Bình Thạnh. Đồng thời tiến hành thăm hỏi trực tiếp một số trường hợp người cao tuổi khó khăn, neo đơn tại địa bàn được tình nguyện viên thường xuyên giúp đỡ, động viên và chăm sóc.

Thông qua buổi giám sát hoạt động của mô hình Câu lạc bộ và tổ tình nguyện tại cộng đồng đã góp phần chung tay cùng các ban ngành, đoàn thể tại địa phương chăm lo cho người cao tuổi tại địa bàn nhất là người cao tuổi khó khăn, neo đơn. Tuy nhiên, hoạt động này còn một số hạn chế, Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đề nghị Phòng Y tế các đơn vị cần rà soát lại các hoạt động và ghi chép sổ sách của mô hình Câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và tổ tình nguyện.

Tổ Tình nguyện sinh hoạt định kỳ tháng 6/2023 tại Phường 25 Quận Bình Thạnh

Tình Nguyện viên Liên – P9Q5, chăm sóc cụ ông cụ bà Phan Văn Thành – 98 tuổi

Tình Nguyện viên Ngô Thị Bích Liên – P9Q5, chăm sóc cụ bà Trần Thị Kiên – 83 tuổi

Tình nguyện viên Ngọc, phường 25 Bình Thạnh, chăm sóc cụ Trần Văn Tràng – 82 tuổi

Tình Nguyện viên Ngọc phường 25 Bình Thạnh,

chăm sóc vợ chồng cụ Đào Đình Hợi 69 tuổi