GIAO BAN CÔNG TÁC DS-KHHGĐ QUÝ 2 NĂM 2015

0
76

Ngày 5/3/2014 tại Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Giao ban công tác DS-KHHGĐ quý II năm 2015 nhằm sơ kết các hoạt động về DS-KHHGĐ đã triển khai trong 3 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trọng tâm trong quý II năm 2015.

Giao ban công tác DS-KHHGĐ quý 2 năm 2015

Hội nghị do Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ chủ trì. Tham dự Hội nghị có Trưởng, Phó các phòng chuyên môn của Chi cục; Đại diện Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Y tế 24 quận – huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác DS-KHHGĐ quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2015; Hướng dẫn triển khai kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015; Triển khai Kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và Kế hoạch hoạt động Truyền thông – Giáo dục trong năm .

Ông Đặng Phi Yến – Trưởng phòng TT-GD triển khai Kế hoạch hoạt động
 Truyền thông – Giáo dục năm 2015

Phát biểu chỉ đạo, Bà Phạm Thị Mỹ Lệ đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2015, Bà Phạm Thị Mỹ Lệ cũng lưu ý một số vấn đề như sau:
– Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở cán bộ DS-KHHGĐ và cộng tác viên thu thập, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tập trung các số liệu như: Số trẻ sinh, Bà mẹ mang thai, SLTS và SLSS, Thuốc tiêm tránh thai, …
– Tập trung triển khai tốt các hoạt động truyền thông – giáo dục.
– Thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu trong Chiến dịch
– Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo như Hướng dẫn số 48/CCDS ngày 20/3/2015 của Chi cục DS-KHHGĐ./.